ÚŘEDNÍ DESKA

2018

2017


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2017

5.1.2018

22.1.2018

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

příloha

5.1.2018

22.1.2018

3

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

29.1.2018

7.2.2018

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2018

6.2.2018

22.2.2018

5

Státní pozemkový úřad, Hradec Králové

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu

1, 2, 3

7.2.2018

7.3.2018

6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Verejná vyhláška – zpráva o uplatnění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje

12.2.2018

28.2.2018

7

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.2.2018

22.2.2018

8

DSO Orlice

Návrh rozpočtu 2018

15.2.2018

7.3.2018

9

PROKONZULTA

Brno

Dražební vyhláška

21.2.2018

26.3.2018

10

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018 – 1,2

23.2.2018

20.3.2018

11

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

26.2.2018

26.3.2018

12

Magistrát města Kladna

Veřejná vyhláška

1.3.2018

1.4.2018

13

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018

20.3.2018

5.4.2018

14

DSO Obecní voda

Rozpočet DSO OV 2018

6.4.2018


15

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

12.4.2018

26.4.2018

16

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška 1, 2, 3, 4

12.4.2018

18.4.2018