ÚŘEDNÍ DESKA

2018

2017


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2017

5.1.2018

22.1.2018

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

příloha

5.1.2018

22.1.2018

3

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

29.1.2018

7.2.2018

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2018

6.2.2018

22.2.2018

5

Státní pozemkový úřad, Hradec Králové

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu

1, 2, 3

7.2.2018

7.3.2018

6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Verejná vyhláška – zpráva o uplatnění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje

12.2.2018

28.2.2018

7

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.2.2018

22.2.2018

8

DSO Orlice

Návrh rozpočtu 2018

15.2.2018

28.2.2018