ÚŘEDNÍ DESKA

2022

2021

2020

2019

2018


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2021

5.1.2022

20.1.2022

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ

24.1.2022

8.2.2022

3

Ministerstvo zemědělství Praha

Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe -1, 2

31.1.2022

15.2.2022

4

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu na rok 2022

7.2.2022

14.6.2022

5

Obec Čestice

Návrh rozpočtu na rok 2022

9.2.2022

24.2.2022

6

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

16.2.2022

24.2.2022

7

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy (kormorán velký)

18.2.2022

7.3.2022

8

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků

23.2.2022

10.3.2022

9

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláčka – návrh opatření obecné povahy – Bobr evropský

7.3.2022

23.3.2022

10

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – 1,2

30.3.2022

14.4.2022

11

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Satnovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1,2

4.4.2022

19.4.2022

12

Obec Čestice

Záměr pronájmu části parcely

11.4.2022

28.4.2022

13

Obec Čestice

Záměr prodeje části parcely

12.4.2022

28.4.2022

14

Obec Čestice

Záměr prodeje části parcely

12.4.2022

28.4.2022

15

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

20.4.2022

28.4.2022

16

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláčka – návrh opatření obecné povahy – Kormorán velký

29.4.2022

16.5.2022

17

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláčka – oznámení o vydání opatření obecné povahy – Bobr evropský

4.5.2022

19.5.2022

18

Státní pozemkový úřad – pobočka Rychnov nad Kněžnou

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Čestice u Častolovic

10.5.2022

25.5.2022

19

Obec Čestice

Návrh závěrečného účtu – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

23.5.2022

7.6.2022

20

DSO Obecní voda

Častolovice

Návrh závěrečného účtu – 1, 2, 3, 4

23.5.2022

7.6.2022

21

DSO Orlice

Návrh závěrečného účtu

24.5.2022

10.6.2022

22

Obec Čestice

Záměr směny části parcely

8.6.2022

24.6.2022

23

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Oznámení o zahájení územního řízení

15.6.2022

30.6.2022

24

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

22.6.2022

30.6.2022

25

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

1.7.2022

18.7.2022