ÚŘEDNÍ DESKA

2023

2022

2021

2020


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

DSO „Orlice“

Oznámení o zveřejnění

5.1.2023


2

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Oznámení o zahájení územního řízení – Čestice par. 323 – kNN – 1, 2

23.1.2023

7.2.2023

3

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška, opatření obecné povyhy, stanovení přech. úpr. provozu na poz. komun. 1, 2

1.2.2023

16.2.2023

4

Obec Čestice

Výroční zpráva 2022

1.2.2023

16.2.2023

5

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška, opatření obecné povyhy, stanovení přech. úpr. provozu na poz. komun. 1, 2

3.2.2023

20.2.2023

6

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2023 – 1, 2

7.2.2023

22.2.2023

7

DSO „Obecní voda“, Častolovice

Návrh rozpočtu 2023

16.2.2023


8

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

16.2.2023

23.2.2023

9

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Rozhodnutí č.1/2023 o umístění stavby -1, 2

27.2.2023

15.3.2023

10

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků – 1

2

27.2.2023

1.1.2024

11

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – 1, 2, 3

7.3.2023

22.3.2023

12

Drážní úřad, Praha

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

17.3.2023

3.4.2023