ÚŘEDNÍ DESKA

2019

2018


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2018

9.1.2018

25.1.2019

2

DSO Orlice

Oznámení o uložení dokumentů

14.1.2019

11.3.2019

3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Posuzování vlivů na životní prostředí „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí – 1, 2

24.1.2019

11.2.2019

4

DSO Orlice

Návrh rozpočtu na rok 2019 – 1,2

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022

28.1.2019

12.2.2019

5

DSO Obecní voda

Rozpočtové opatření č.3

Oznámení o zveřejnění

30.1.2019

21.2.2019

6

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu na rok 2019

Oznámení o zveřejnění

4.2.2019

21.2.2019

20.2.2019


7

Obec Čestice

Návrh rozpočtu na rok 2019

5.2.2019

21.2.2019

8

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1, 2

6.2.2018

22.2.2019

9

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Čestice

11.2.2019

11.3.2019

10

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

13.2.2019

21.2.2019

11

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1,2

26.2.2019

13.3.2019

12

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

7.3.2019

7.4.2019

13

DSO Orlice

Oznámení o uložení dokumentů

11.3.2019