ÚŘEDNÍ DESKA

2021

2020

2019

2018


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.



Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2020

4.1.2021

19.1.2021

2

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Rozhodnutí – dodatečné stavební povolení k vodnímu dílu a povolení užívání stavby vodního díla

4.1.2021

19.1.2021

3

Státní pozemkový úřad, Rychnov nad Kněžnou

OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

27.1.2021

26.2.2021

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2021

Výkaz FIN

5.2.2021

25.2.2021

5

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

18.2.2021

25.2.2021

6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků -1, 2

3.3.2021

19.3.2021

7

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -1, 2

4.3.2021

19.3.2021

8

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

2.4.2021

19.4.2021