ÚŘEDNÍ DESKA

2024

2023

2022

2021

2020


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

DSO „Orlice“

Oznámení o zveřejnění

3.1.2023

31.1.2025

2

Drážní úřad, Praha

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

3.1.2023

18.1.2024

3

Obec Čestice

Výroční zpráva za rok 2023

3.1.2023

18.1.2024

4

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení trvalé úpravy provozu na poz. kom

24.1.2024

8.2.2024

5

Obec Čestice

Návrh rozpočtu na rok 2024 – 1,2

7.2.2024

22.2.2024

6

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah,

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

7.2.2024

22.2.2024

7

DSO „Obecní voda“

Návrh rozpočtu 2024

Návrh rozp. Výhledu 2025 - 2027

12.2.2024

28.2.2024

8

Finanční úřad Rychnov n. Kn.

Informace k přiznání k dani – 2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6

12.2.2024

27.2.2024

9

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.2.2024

22.2.2024

10

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah

Oznámení pokračování splečného řízení veřejnou vyhláškou

23.2.2024

11.3.2024

11

Státní veterinární správa HK

Ohnisko HPAI - Bolehošť

23.2.2024

11.3.2024

12

DSO „Obecní voda“

Rozpočet 2024

Rozpočtový výhled 2025 – 2027

Oznámení o zveřejnění 1/2024

28.2.2024


13

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

13.3.2024

28.3.2024

14

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – společné povolení

4.4.2024

19.4.2024

15

Obec Čestice

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

8.4.2024

24.4.2024

16

Finanční úřad Rychnov n. Kn.

Veřejná vyhláška

12.4.2024

27.4.2024

17

DSO „Obecní voda“

Záměr prodeje

17.4.2024

2.5.2024

18

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

17.4.2024

25.4.2025

19

DSO „Obecní voda“

Návrh závěrečného účtu – 1, 2, 3

18.4.2024


20

Obec Čestice

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

23.4.2024

9.5.2024

21

Obec Čestice

Návrh závěrečného účtu

24.4.2024


22

Aqua Servis RK

Porovnání položek cen pro vodné a stočné - 2023

2.5.2024

2.6.2024

23

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – návrh stanovení místní úpravy provozu

6.5.2024

22.5.2024

24

Obec Čestice

Oznámení o místě a konání voleb

23.5.2024

8.6.2024