ÚŘEDNÍ DESKA

2018

2017


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2017

5.1.2018

22.1.2018

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

příloha

5.1.2018

22.1.2018

3

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

29.1.2018

7.2.2018

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2018

6.2.2018

22.2.2018

5

Státní pozemkový úřad, Hradec Králové

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu

1, 2, 3

7.2.2018

7.3.2018

6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Verejná vyhláška – zpráva o uplatnění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje

12.2.2018

28.2.2018

7

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.2.2018

22.2.2018

8

DSO Orlice

Návrh rozpočtu 2018

15.2.2018

7.3.2018

9

PROKONZULTA

Brno

Dražební vyhláška

21.2.2018

26.3.2018

10

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018 – 1,2

23.2.2018

20.3.2018

11

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

26.2.2018

26.3.2018

12

Magistrát města Kladna

Veřejná vyhláška

1.3.2018

1.4.2018

13

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018

20.3.2018

5.4.2018

14

DSO Obecní voda

Rozpočet DSO OV 2018

6.4.2018


15

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

12.4.2018

26.4.2018

16

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška 1, 2, 3, 4

12.4.2018

27.4.2018

17

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

25.4.2018

11.5.2018

18

Státní pozemkový úřad

Nabídka nepronajetého majetku ve vlastnictví státu – 1, 2, 3

2.5.2018

2.6.2018

19

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

10.5.2018

28.5.2018

20

DSO Obecní voda

Rozpočtové opatření č.1

16.5.2018


21

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Záměr prodeje č. 45/18

21.5.2018

21.6.2018

22

DSO Obecní voda

Závěrečný účet DSO „OV“ - 1, 2, 3,4

28.5.2018

26.6.2018

23

Obec Čestice

Závěrečný účet Obce - 1, 2, 3, 4, 5, 6

28.5.2018

28.6.2018

24

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

30.5.2018

20.6.2018

25

DSO Orlice

Závěrečný účet DSO „Orlice“

Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí

7.6.2018

7.6.2018

28.6.2018


26

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

20.6.2018

28.6.2018

27

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – 1, 2

27.6.2018

16.7.2018

28

DSO OV

Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí

28.6.2018


29

Obec Čestice

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

oznámení, podpisy, informace pro strany, podání u reg.úřadu

29.6.2018