ÚŘEDNÍ DESKA

2019

2018


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2018

9.1.2018

25.1.2019

2

DSO Orlice

Oznámení o uložení dokumentů

14.1.2019

11.3.2019

3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Posuzování vlivů na životní prostředí „I/11 Častolovice, obchvat, včetně křižovatky Častolovice – Kostelec nad Orlicí – 1, 2

24.1.2019

11.2.2019

4

DSO Orlice

Návrh rozpočtu na rok 2019 – 1,2

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2022

28.1.2019

12.2.2019

5

DSO Obecní voda

Rozpočtové opatření č.3

Oznámení o zveřejnění

30.1.2019

21.2.2019

6

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu na rok 2019

Oznámení o zveřejnění

4.2.2019

21.2.2019

20.2.2019


7

Obec Čestice

Návrh rozpočtu na rok 2019

5.2.2019

21.2.2019

8

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1, 2

6.2.2018

22.2.2019

9

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Čestice

11.2.2019

11.3.2019

10

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

13.2.2019

21.2.2019

11

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1,2

26.2.2019

13.3.2019

12

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

7.3.2019

7.4.2019

13

DSO Orlice

Oznámení o uložení dokumentů

11.3.2019


14

Exekutorský úřad Praha

Dražební vyhláška

27.3.2019

11.4.2019

15

Obec Čestice

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

27.3.2019

11.4.2019

16

Obec Čestice

Záměr prodeje

2.4.2019

18.4.2019

17

Ministerstvo zemedělství, Praha 1

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

4.4.2019

31.12.2022

18

Obec Čestice

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

9.4.2019

25.4.2019

19

Magistrát města Kladna

Veřejná vyhláška

10.4.2019

11.5.2019

20

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

17.4.2019

25.4.2019

21

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy 1, 2

17.4.2019

3.5.2019

22

Finanční úřad Hradec Králové

Veřejná vyhláška – 1,2,3

24.4.2019

9.5.2019

23

Obec Čestice

Veřejnoprávní smlouva

3.5.2019

19.5.2019

24

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –1a, 1,2

6.5.2019

21.5.2019

25

Obec Čestice

Oznámení o místě a konání voleb

9.5.2019

24.5.2019

26

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy 1,2,

14.5.2019

30.5.2019

27

Obec Čestice

Závěrečný účet Obce - 1, 2, 3, 4, 5

22.5.2019

6.6.2019

28

DSO Obecní voda Častolovice

Závěrečný účet DSO Obecní voda - 1, 2, 3,

22.5.2019

6.6.2019