ÚŘEDNÍ DESKA

2021

2020

2019

2018


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2020

4.1.2021

19.1.2021

2

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Rozhodnutí – dodatečné stavební povolení k vodnímu dílu a povolení užívání stavby vodního díla

4.1.2021

19.1.2021

3

Státní pozemkový úřad, Rychnov nad Kněžnou

OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

27.1.2021

26.2.2021

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2021

Výkaz FIN

5.2.2021

25.2.2021

5

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

18.2.2021

25.2.2021

6

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků -1, 2

3.3.2021

19.3.2021

7

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -1, 2

4.3.2021

19.3.2021

8

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

2.4.2021

19.4.2021

9

Obec Čestice

Záměr prodeje - 57/3

13.4.2021

29.4.2021

10

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

21.4.2021

29.4.2021

11

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Návrh rozpočtu 2021

Oznámení o zveřejnění

21.4.2021

31.8.2021

11.6.2021

12

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Veřejná vyhláška

příloha č.1, 2

21.4.2021

7.5.2021

13

AQUA SERVIS RK

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – rok 2020

29.4.2021

14.5.2021

14

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 1, 2

29.4.2021

14.5.2021

15

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Veřejná vyhláška – Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

11.5.2021

26.5.2021

16

Dobrovolný svazek obcí Obecní voda

Návrh - Závěrečný účet DSO OV – 1,2,3,

19.5.2021

10.6.2021

17

Obec Čestice

Návrh - Závěrečný účet Obce Čestice – 1,2,3,4

19.5.2021

24.6.2021

18

Obec Čestice

Záměr směny

24.5.2021

8.6.2021

19

Ministerstvo zemědělství Praha

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe

31.5.2021

18.6.2021

20

Dobrovolný svazek obcí Orlice

Návrh závěrečného účtu DSO Orlice

31.5.2021

17.6.2021

21

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Oznámení o zveřejnění

11.6.2021

2.9.2021

22

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.6.2021

23.6.2021

23

Dobrovolný svazek obcí „Orlice“

Oznámení o zveřejnění

22.6.2021

16.12.2021

24

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Záměr prodeje - Agric A20/102

23.6.2021

23.8.2021

25

Státní pozemkový úřad RK

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek pro KÚ Čestice u Častolovic -1, 2, 3

7.7.2021

22.7.2021

26

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Záměr prodeje - Agric A20/102_2

6.8.2021

24.8.2021

27

Obec Čestice

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

9.8.2021

24.8.2021

28

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti ořevzetí separátů lesních hospod. osnov

9.8.2021

24.8.2021

29

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

19.8.2021

26.8.2021

30

Obec Čestice

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

24.8.2021

8.9.2021

31

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Rozpočet 2021

Oznámení o zveřejnění

2.9.202113.12.2021

32

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rychnov nad Kněžnou

Seznam nedostatečně identifikováných vlastníků

8.9.2021

23.9.2021

33

Ministerstvo zemědělství Praha

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy -1, 2

15.9.2021


34

Obec Čestice

Záměr prodeje – Za Humny

15.9.2021

30.9.2021

35

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

23.9.2021

30.9.2021

36

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.10.2021

21.10.2021

37

Obec Čestice

Obecně závazná vyhláška_odpady_1_2021

Obecně závazná vyhláška 2_2021 obce Čestice_systém odpadů


25.10.2021

9.11.2021

38

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

10.11.2021

25.11.2021

39

DSO „Obecní voda“

Návrh rozpočtové provizorium 2022

Návrh rozpočtový výhled 2023 - 2025

24.11.2021

9.12.2021


Covid - 19

Mimořádná opatření_1 –22.11.2021

Mimořádná opatření_2 –22.11.2021

Mimořádná opatření_3 –22.11.2021

Mimořádná opatření_4 –22.11.2021

Mimořádná opatření_1 –24.11.2021

Mimořádná opatření_2 –24.11.2021

Mimořádná opatření_3 –24.11.2021

Usnesení vlády – 22.12.202140

DSO „Orlice“

Návrh rozpočtu 2022

Návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2025

26.11.2021

16.12.2021

41

Obec Čestice

Návrh rozpočtové provizorium 2022

Návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2025

1.12.2021

16.12.2021

42

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

8.12.2021

16.12.2021

43

Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“

Rozpočtové provizorium 2022

Rozpočtový výhled 2023 – 2025

Rozpočtové opatření č.1

Oznámení o zveřejnění

Cena vodného a stočného od 1.1.2022

13.12.2021


44

DSO „Orlice“

Oznámení o zveřejnění

21.12.2021