ÚŘEDNÍ DESKA

2018

2017


Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Česticích na adrese: Čestice 94, 517 41 v úředních hodinách  pondělí a středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h.Dokument


Vyvěšeno

Sejmuto

1

Obec Čestice

Výroční zpráva 2017

5.1.2018

22.1.2018

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

příloha

5.1.2018

22.1.2018

3

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

29.1.2018

7.2.2018

4

Obec Čestice

Návrh rozpočtu 2018

6.2.2018

22.2.2018

5

Státní pozemkový úřad, Hradec Králové

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu k propachtování/pronájmu

1, 2, 3

7.2.2018

7.3.2018

6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Verejná vyhláška – zpráva o uplatnění Zásad územního rozvoje Královéhr. kraje

12.2.2018

28.2.2018

7

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

14.2.2018

22.2.2018

8

DSO Orlice

Návrh rozpočtu 2018

15.2.2018

7.3.2018

9

PROKONZULTA

Brno

Dražební vyhláška

21.2.2018

26.3.2018

10

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018 – 1,2

23.2.2018

20.3.2018

11

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

26.2.2018

26.3.2018

12

Magistrát města Kladna

Veřejná vyhláška

1.3.2018

1.4.2018

13

DSO Obecní voda

Návrh rozpočtu 2018

20.3.2018

5.4.2018

14

DSO Obecní voda

Rozpočet DSO OV 2018

6.4.2018


15

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

12.4.2018

26.4.2018

16

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška 1, 2, 3, 4

12.4.2018

27.4.2018

17

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

25.4.2018

11.5.2018

18

Státní pozemkový úřad

Nabídka nepronajetého majetku ve vlastnictví státu – 1, 2, 3

2.5.2018

2.6.2018

19

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

10.5.2018

28.5.2018

20

DSO Obecní voda

Rozpočtové opatření č.1

16.5.2018


21

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Záměr prodeje č. 45/18

21.5.2018

21.6.2018

22

DSO Obecní voda

Závěrečný účet DSO „OV“ - 1, 2, 3,4

28.5.2018

26.6.2018

23

Obec Čestice

Závěrečný účet Obce - 1, 2, 3, 4, 5, 6

28.5.2018

28.6.2018

24

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – stanovení přech. úpr. provozu – 1, 2

30.5.2018

20.6.2018

25

DSO Orlice

Závěrečný účet DSO „Orlice“

Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí

7.6.2018

7.6.2018

28.6.2018

14.1.2019

26

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

20.6.2018

28.6.2018

27

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – 1, 2

27.6.2018

16.7.2018

28

DSO OV

Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí

28.6.2018

26.9.2018

29

Obec Čestice

Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

oznámení, podpisy, informace pro strany, podání u reg.úřadu

29.6.2018

1.8.2018

30

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Rozhodnutí hejtmana – období mimořádných klimatických podmínek

25.7.2018

5.9.2018

31

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – 1, 2

1.8.2018

16.8.2018

32

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

3.8.2018

5.12.2018

33

Obec Čestice

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

6.8.2018

22.8.2018

34

Obec Čestice

Záměr prodeje parcel – 1, 2

7.8.2018

23.8.2018

35

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

15.8.2018

23.8.2018

36

Obec Čestice

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21.8.2018

6.9.2018

37

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Rozhodnutí hejtmana – ukončení období mimořádných klimatických podmínek

5.9.2018

21.9.2018

38

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Aktualizace č.1 Zásad úz. Rozvoje Královéhradeckého kraje

17.9.2018

3.10.2018

39

Obec Čestice

Oznámení o místě a konání voleb

20.9.2018

5.10.2018

40

DSO Obecní voda

Rozpočtové opatření č.2

Oznámení o uložení dokumentů k nahlédnutí

26.9.2018

26.9.2018


41

Úřad pro zastupování státu ve věcehc majetkových

Rychnov nad Kněžnou

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

5.10.2018

5.11.2018

42

Obec Čestice

Výsledky komunálních voleb 2018

2 část

6.10.2018

21.10.2018

43

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

22.10.2018

1.11.2018

44

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Aktualizace č.2 zásad úz. Rozvoje Královéhradeckého kraje

12.11.2018

28.11.2018

45

DSO Obecní voda

Rozpočtové provizorium 2019

Rozpočtový výhled 2020 - 2022

20.11.2018

6.12.2018

46

Obec Čestice

Rozpočtové provizorium 2019

Rozpočtový výhled 2020 – 2022

Záměr nájmu nebytových prostor

20.11.2018

6.12.2018

47

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru I/11 Častolovice - obchvat

21.11.2018

7.12.2018

48

AQUA SERVIS RK

Cena vodného a stočného pro rok 2019

28.11.2018

14.12.2018

49

Obec Čestice

Oznámení o konání veřejného zasedání

28.11.2018

6.12.2018

50

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komun. - 1, 2,

28.11.2018

14.12.2018

51

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Opatření obecné povahy při nedostatku vody – odvolání zákazu

5.12.2018

21.12.2018

52

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komun.

27.12.2018

11.1.2019