ROZPOČET

Obecní úřad Čestice

Rozpočet na rok 2022 – zveřejněn 25.2.2022

Rozpočtové opatření č.1

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtový výhled na rok 2023 – 2025 – zveřejněno 17.12.2021Oznámení o vyvěšeníRozpočet Základní školy a Mateřské školy, Čestice na rok 2018

Rozpočtový výhled Základní školy a Mateřské školy, Čestice 2018-2020

Návrh rozpočtového výhledu Základní školy a Mateřské školy, Čestice na rok 2020-2022

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy, Čestice na rok 2019

Datum aktualizace: 21.10.2022