ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESTICE, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Oficiálni stránky školy - http://zsamscestice.webnode.cz/Povolený zkrácený název: ZŠ a MŠ Čestice

Součásti školy jsou:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ JÍDELNAKapacita ZÁKLADNÍ ŠKOLY je 40 žáků.

Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje školu 33 žáků ( v roce 2000 - 32, v roce 2001- 33, v roce 2002 - 30, v roce 2003 - 31, v roce 2004 - 27).

I. třída 1. ročník 8 žáků, 2. ročník 3 žáci.

II.třída 3. ročník 5 žáků, 4. ročník 7 žáků, 5. ročník 10žáků

pracují 3 pedagogické pracovnice,1 školnice.

Mimoškolní aktivityVe škole jsou 2 kmenové učebny, prostor pro školní družinu s koutkem pro počítače, kabinet, ředitelna a šatna. Přímo u budovy je školní zahrada. Chloubou školy je moderně vybavená počítačová učebna, ve které mají všichni žáci školy možnost pracovat 2 hodiny týdně v kroužcích informatiky, které vede správce počítačové sítě. Dalším zájmovým útvarem je kroužek anglického jazyka, který pracuje v rámci školní družiny.

Škola také využívá tělocvičnu, která je majetkem OBCE ČESTICE a nově vybudované hřiště s umělým povrchem, které vlastní TJ SOKOL ČESTICE.

Některé mimoškolních mají aktivity již dlouhou tradici - např.: sběr léčivých bylin a starého papíru (ve školním roce 2005/2006 7860 kg tj. v průměru na žáka 291 kg), besídka ke Dni matek, oslavy...atd.

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy, Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou za školní rok 20016/2017 – ke stažení ZDEPráce žáků II.třídy

Škola v roce 2011Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Čestice

č.p. 20

pošta Kostelec nad Orlicí

517 41

IČO: 75015501

Bankovní spojení: 78-9378290207/0100


Kontakt:

Mgr. Helena Horská , ředitelka

Horska.h@seznam.cz

tel. 494 323 522

Datum aktualizace: 15.11.2017