ROZPOČET 2017

ROZPOČET * Obecní úřad ČESTICE

 

Příjmy: tis. Kč

 

2017

Daň z příjmu fyz. osob

226

Daň z příjmu práv. osob

1500

Daň ze záv. činnosti

1300

Daň DPH

2610

Daň z nemovitosti

400

Nájmy:

dům služeb

203

 

pohostinství

199

 

Tělocvična

115

Správní poplatky ( ověřování, CZECHPOINT)

10

Poplatky ze psů

15

Úroky

1

Účetnictví – škola, účetnictví-DSO, příjmy ze služeb

10+15+30=55

Poplatky za ubytování + nájemné sál

3+2=5

Les

125,1

Dotace KÚ

109,6

Třídění odpadu

120

Loterie

20

Prodej a pronájem pozemků

15

Zůstatek BÚ k 31.12.2016

1433,3

CELKEM

8462

 

Výdaje: tis. Kč

 

Les

50

Pohostinství * služby +okna a dveře

10+100=110

Komunikace-Horky, chodníky-projekt+oprava

550+130+20=700

Základní škola + provoz + židle jídelna

500+76+20=596

Kultura – knihovna, kronika+sken, SPOZ

6+16+50+13=85

Rekonstrukce hřiště-dotace MŠMT 2017

350

Tělocvična+sport+poháry, rolba + dresy

300+130+30+22=482

Bytové hospodářství

83

Veřejné osvětlení + oprava + rekonstrukce Horky

70+100+400=570

Sběr komunálních odpadů a nebezp.

130+20=150

Zeleň, ZD

130

Kontejner - sypač + sekačka

310+10=320

Sociální péče + charita + Myslivci + Vogel

30+4+20=54

Hasiči + tábor

45+15=60

Zastupitelstvo + správa OU

775+1605=2380

Rekonstrukce knihovny

400

 Mládež

16

Stavební parcely - Podchlumí

21

Poplatky peněžním ústavům + pojištění+úroky z úvěru + rezerva

15+65+50+1=131

Splátka úvěru + mimořádná

774+1000=1774

CELKEM

8462Vyvěšeno: 22.2.2017Datum aktualizace: 22.2.2017