ROZPOČET 2018

ROZPOČET * Obecní úřad ČESTICE

 

Příjmy: tis. Kč

 

2018

Daň z příjmu fyz. osob

184

Daň z příjmu práv. osob

1520

Daň ze záv. činnosti

1540

Daň DPH

3100

Daň z nemovitosti

400

Nájmy:

dům služeb

205

 

pohostinství

204

 

Tělocvična

50

Správní poplatky ( ověřování, CZECHPOINT)

16

Poplatky ze psů

16,6

Úroky

1

Účetnictví – škola, účetnictví-DSO, příjmy ze služeb

10+15+30=55

Poplatky za ubytování + nájemné sál

3+2=5

Les

120

Dotace KÚ

114,4

Třídění odpadu

110

Loterie

10

Prodej a pronájem pozemků

10

Kanalizace – občané + úvěr KB

500+12000=12500

Zůstatek BÚ k 31.12.2017

856,29

CELKEM

21017,29

 

Výdaje: tis. Kč

 

Les

52

Pohostinství * služby +okna a dveře

10+100=130

Komunikace-Horky + oprava

170+20=190

Základní škola + provoz + ateliér

500+76+340=916

Kultura – knihovna, kronika, SPOZ

9+29+13=51

Dětské hřiště

250

Tělocvična+sport+poháry

300+140+10=450

Bytové hospodářství

83

Veřejné osvětlení + oprava + rekonstrukce Podchlum + strom

70+170+70=310

Sběr komunálních odpadů a nebezp.

130+20=150

Zeleň, ZD

130

Rekonstrukce mostů

500

Sociální péče + charita + myslivci + rybáři + oslavy 620let obce

30+4+5+10+120=169

Hasiči + tábor

45+15=60

Zastupitelstvo + správa OU

775+2600=3375

Rekonstrukce přístavby OÚ + oprava fasády + kamery

100+30+70=200

 Mládež

16,29

Poplatky peněžním ústavům + pojištění+úroky z úvěru + rezerva

15+65+50+1=131

Kanalizace

12000

Splátka úvěru + mimořádná

774+1080=1854

CELKEM

21017,29Zveřejněno: 22.2.2018Datum aktualizace: 22.2.2018