ROZPOČET 2019

ROZPOČET * Obecní úřad ČESTICE

 

Příjmy: tis. Kč

 

2019

Daň z příjmu fyz. osob

211

Daň z příjmu práv. osob

1528

Daň ze záv. činnosti

1802

Daň DPH

3755

Daň z nemovitosti

420

Nájmy:

dům služeb

205

 

pohostinství

204

 

Tělocvična

50

Správní poplatky ( ověřování, CZECHPOINT)

16

Poplatky ze psů

16,6

Úroky

1

Účetnictví – škola, účetnictví-DSO, příjmy ze služeb, karneval

10+15+30+8=63

Poplatky za ubytování + nájemné sál

3+2=5

Les

120

Dotace KÚ

114,4

Třídění odpadu

110

Loterie

10

Prodej a pronájem pozemků

10

Kanalizace – občané + úvěr KB

500+15000=15500

CELKEM bez BÚ

24141

Zůstatek BÚ k 31.12.2018

2235,22

CELKEM

26376,22

 

Výdaje: tis. Kč

 

Les

52

Pohostinství * služby + dveře

10+100=110

Komunikace: opravy + kanalizace (opravy komunikací a chodníků)

120+2000=2120

Základní škola + provoz + karneval

500+76+8=584

Kultura: knihovna, kronika + SPOZ

9+29+13=51

Workoutové hřiště

500

Tělocvična + Sport + poháry+ koně

300+150+10+10=470

Bytové hospodářství

83

Veřejné osvětlení + oprava

70+50=120

Sběr odpadů + nebezpečné a objemné odpady

130+20=150

Zeleň, ZD

130

Kontejner + zametací kartáč + traktor

50+30+1300=1380

Rekonstrukce mostů

300

Sociální  péče + charita + rybáři

30+10+10=50

Hasiči + tábor + žebřík + hadice + oprava stříkačky

30+15+25+15+30=115

Zastupitelstvo + správa OU

775+2600=3375

Oplocení garáže + oprava fasády OÚ + nábytek OÚ

35+40+30=105

 Mládež

16,29

Stavební parcely Podchlumí: kanalizace (přípojky)

50

Popl. peněž. ústavům + pojištění + úroky z úvěru

15+65+300=380

Kanalizace

15000

Mimořádná splátka úvěru

1234,93

CELKEM

26376,22Zveřejněno: 22.2.2019Datum aktualizace: 22.2.2019