Povinně zveřejňované informaceInformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

1. Název

OBEC ČESTICE2. Důvod a způsob založení

Obec ČESTICE byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.3. Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Petra Vondráčka, kterému je podřízen další zaměstnanec obce:

  • Markéta Hlaváčková - účetní

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  • * Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, mail: karel.rejent@ictplus.cz

  • * Petr Vondráček ml.

Zastupitelstvo

* Petr Vondráček – starosta obce

* Simona Dvořáčková – místostarosta obce

* Petr Hynek

* Petr Vondráček ml.

*Jitka Lásková

* Jana Janečková

* Ing. Karel Hloušek

* MUDr. Vladimír Záleský

* Richard Chaloupka


Složení výborů a komisíFinanční výbor

Ing Karel Hloušek

Jitka Lásková

Jana Janečková

Lenka Jílková

Kontrolní výbor

MUDr. Vladimír Záleský

Petr Vondráček ml.

Ludmila Myšáková

Blanka Záleská

Výbor pro veřejný pořádek

Petr Hynek

Richard Chaloupka

4. Kontaktní spojení

Starosta obce: PETR VONDRÁČEK

Adresa: Čestice 120

               517 41  Kostelec nad Orlicí


Spojení:

Tel: +421 494 323 636

GSM:   +421 777 941 808

            724 179 770

e-mail: obeccestice@iol.cz

starosta@obeccestice.cz

mistostarosta@obeccestice.cz

ucetni@obeccestice.cz

4.1 Úřední hodiny        

Pondělí 08.00 - 12.00 hod, 13.00 – 17.00 hod.

Úterý 

Středa 08.00 - 12.00 hod, 13.00 – 17.00 hod.

Čtvrtek 

Pátek 

 4.2 Adresa internetové stránky
www.obeccestice.cz

4.3 Identifikátor datové stránky

rs6a5945. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat :

účet u: ČS  RYCHNOV  N. KN.    č.ú. 1240134379/0800

            KB RYCHNOV N. KN. č.ú. 115-5025120247/01006. IČO

IČO: 002748287. DIČ

Nejsme plátci DPH8. Dokumenty

8.1. Rozpočet

8.2. Závěrečný účet

Přiložené soubory - archiv

Název souboru/Velikost /Zodpovídá/ Vyvěšeno

Rozpočet 2019

Rozpočet 2019 priloha 2Závěrečný účet obce Čestice za rok 2018.pdf 67 kB starosta 28.6.2019

Závěrečný účet obce Čestice za rok 2018_2.pdf 1,1 MB starosta 28.6.2019

Závěrečný účet obce Čestice za rok 2018_3.pdf 161 kB starosta 28.6.2019

Závěrečný účet obce Čestice za rok 2018 4.pdf 3,86 MB starosta 28.6.2019

Závěrečný účet obce Čestice za rok 2018 5.pdf 3,3 MB starosta 28.6.20199. Žádosti o informace

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Přiložené soubory - archiv

Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno

Žádosti o.pdf 205,16 kB starosta10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • písemně,

  • osobně,

  • e-mailem,

  • elektronickým podáním,

  • telefonicky.

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete v sekci 4. Kontakty11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

Přiložené soubory - archiv

Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno

Opravné prostředky.pdf 195.43 kB starosta12. Formuláře13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

Přiložené soubory - archiv

Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno

zákon č.pdf 196.97 kB starosta

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad :

Přiložené soubory - archiv

Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno

Sazebník úhrad Čestice.pdf 347.0921 kB starosta

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv podle §14a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obec Čestice stanovené.

 

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence poskytnuté podle §14a odst.4.zatím nejsou.

17. Výroční zpráva

Přiložené soubory – archiv

2018 – informace dle zákona č.106/1999 sb.

Název souboru

Velikost Zodpovídá Vyvěšeno

Výroční zpráva 2018.pdf437 kB starosta 9.1.2019

Příloha 1 448. kB starosta 9.1.2019

2018 – odpověď

příloha 27.3.2018

4.4.2018

2019 – informace dle zákona č.106/1999 sb.

Název souboru/Velikost /Zodpovídá/ Vyvěšeno

Žádost o informace 649 kB starosta 20.8.2019

2019 – odpověď

Odpověď 26.8.2019

Výroční zpráva 2019.pdf 776 kB starosta 2.1.2020

18. Zpracování osobních údajů (GDPR)

Přiložené soubory – archiv

Informace pro veřejnost19. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Přiložené soubory:

Pokyny

Žádost

Poučení a čestné prohlášení

Souhlas s daty

Vyjádření lékaře