Informace občanůmV sobotu 11. dubna 2020 v 15.40 hodin u obecního úřadu  

se uskuteční

prodej nosných kuřic ve stáří 16 týdnů, 155,- Kč/ kus, barva červená a černá

prodávat bude Svoboda, LučiceUpozorňuji občany , že nošení roušek nebo jiné zakrytí úst a nosu je na veřejném prostranství povinné bez výjimky a platí to i  u nás na vesnici. Veřejné prostranství začíná opuštěním bytu nebo po vyjití ze svého pozemku (za bránu).  Někteří, zejména naši důchodoví spoluobčané si myslí, že jich se to netýká, nebo že když jdou po veřejné cestě 200 m k sousedovi nebo se psem po cyklostezce, tak roušku nemusí mít. To se ale pletou a je třeba si uvědomit, že již dnes je možné vyfotit  spoluobčana bez roušky a foto zaslat na příslušné úřady. Uvědomte si laskavě, že chráníte život svůj i všech spoluobčanů a pokud tak nebudete činit, vystavujete se možnosti udělení desetitisícové  pokuty.

Obecní úřad objednal roušky a v současné době čeká na dodání tohoto materiálu pro občany nad 65-let věku, kterým tyto roušky zdarma dodá do schránek.Vzhledem k nouzovému stavu jsme s firmou AQUA SERVIS RK nuceni přerušit připojování občanů na nově vybudovanou kanalizaci. Termín připojení do 30.4.2020 bude pravděpodobně prodloužen.Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:
tiskove@mzp.czObecní úřad vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nabízí občanům dobrovolnickou službu pro poskytnutí pomoci. Zájemci mohou kontaktovat starostu obce Petra Vondráčka (tel. 777941808) nebo velitele SDH  Petra  Javůrka (tel.739218870).Obecní úřad je vzhledem k nouzovému stavu pro veřejnost otevřen v pondělí – 10.00h – 11.30h a středu – 15.00h – 16.30h.Zubní ordinace v Častolovicích do konce března neordinujeŽádáme občany, kteří tak ještě neučinili, aby se dostavili na Obecní úřad v Česticích k  vyzvednutí „Územního souhlasu“ na kanalizační přípojku pro jednotlivé objekty s dokladem o uhrazení částky stavebnímu úřadu  a to v pondělí a středu od 8.00h do 12.00h a od 15.00h do 17.00h.Soukromá firma prodává palivové dřevo DB, OL – 4m délky i s dopravou. Dále prodává palivové dřevo formou samovýroby. Zájemci mohou volat – 603 852 812.