DIVADLODivadelní spolek byl založen v roce 1884 a jeho činnost zanikla v roce 1962. Počátkem 80-tých let bylo ještě sehráno několik dětských divadelních her.
Následuje několik historických fotografií, zachycujících členy spolku v období jeho činnost.