2020

Připojování objektů na kanalizaci – tělocvična (práce ve stížených podmínkách)


Kabiny

Následná úprava

S výkopem byla položena chránička na nové osvětlení

Aktualizace: 27.1.2020