2019

Práce novou technikou – zametání komunikací a chodníkůPokračování výstavby kanalizace v obci – počasí na konci ledna zastavilo veškeré práce


Turnaj „O pohár starosty obce v nohejbale“ dne 16.2.2019 – čtrnáctý ročníkPředání defibrilátoru od SAIN-GOBAIN ČastoloviceÚprava výkopuNová brána na hřišti - březenProdloužení chodníku na hřištiPokládka podlahy v garáži - březenDokončení intenzifikace ČOV v Častolovicích v rámci výstavby kanalizace – březen.Kopání posledních přípojných řadů v dolní části obce.


Frézování komunikací v dubnu.


Osazení obrubníků – příprava před asfaltováním.Nezbytné zkoušky hutnění – duben.Výstavba workoutového hřiště – konec dubna.Asfaltování první vrstvy 25.4.2019


Výstavba kanalizace na horním konci obce v květnu.Dokončení výstavby workoutového hřiště – instalace betonových dílcůSlavnostní otevření 18.5.2019


Asfaltování 24.5.2019


Nová technika – mulčovací stroj a vlek


Budování ateliéru v základní školePráce na kanalizaci na horním konci obce – červen

Pamětní deska se sponzorem akce - hřištěOprava fasády – odstrannění zateplení a vložení nové části.Poslední zvonění žáků 5.ročníku.
Dokončení ateliéru v základní škole - červen.Budování kanalizace na horním konci obce o prázdnináchDokončení podtlakové stanice - srpen

Rekonstrukce chodníku u hospody

Oprava cest v obci - srpen


Chodník u hospody – srpenChodník u hospody – září


Úklid obce po výstavbě kanalizace

Rekonstrukce osvětelení za finančního přispění ŠKODA AUTO a.s. - říjen


Výsadba ovocných stromů podél cyklostezky za finančního přispění ŠKODA AUTO a.s. - říjen
Asfaltování u pily a za hospodou 7.11.2019
Nová houpačka pro naše nejměnší dodaná firmou Charvát a.s.
Aktualizace: 16.12.2019