2019

Práce novou technikou – zametání komunikací a chodníků







Pokračování výstavby kanalizace v obci – počasí na konci ledna zastavilo veškeré práce






Turnaj „O pohár starosty obce v nohejbale“ dne 16.2.2019 – čtrnáctý ročník



Předání defibrilátoru od SAIN-GOBAIN Častolovice



Úprava výkopu



Nová brána na hřišti - březen



Prodloužení chodníku na hřišti



Pokládka podlahy v garáži - březen



Dokončení intenzifikace ČOV v Častolovicích v rámci výstavby kanalizace – březen.



Kopání posledních přípojných řadů v dolní části obce.






Frézování komunikací v dubnu.






Osazení obrubníků – příprava před asfaltováním.



Nezbytné zkoušky hutnění – duben.



Výstavba workoutového hřiště – konec dubna.



Asfaltování první vrstvy 25.4.2019






Výstavba kanalizace na horním konci obce v květnu.



Dokončení výstavby workoutového hřiště – instalace betonových dílců



Slavnostní otevření 18.5.2019






Asfaltování 24.5.2019


















Nová technika – mulčovací stroj a vlek






Budování ateliéru v základní škole



Práce na kanalizaci na horním konci obce – červen









Pamětní deska se sponzorem akce - hřiště



Oprava fasády – odstrannění zateplení a vložení nové části.



Poslední zvonění žáků 5.ročníku.












Dokončení ateliéru v základní škole - červen.



Budování kanalizace na horním konci obce o prázdninách



Dokončení podtlakové stanice - srpen









Rekonstrukce chodníku u hospody









Oprava cest v obci - srpen






Chodník u hospody – srpen



Chodník u hospody – září






Úklid obce po výstavbě kanalizace









Rekonstrukce osvětelení za finančního přispění ŠKODA AUTO a.s. - říjen






Výsadba ovocných stromů podél cyklostezky za finančního přispění ŠKODA AUTO a.s. - říjen












Asfaltování u pily a za hospodou 7.11.2019












Nová houpačka pro naše nejměnší dodaná firmou Charvát a.s.








Aktualizace: 16.12.2019