Činnost školyDíky usilovné práci učitelů a všech pracovníků, se každoročně daří pořádat různé sportovní a kulturní akce. Ve stručnosti malé ohlédnutí.
2005

Čarodějnický rej.2007

Výlet s divadelním představením v Potštejně.Dětský den na vojenské základně v Týništi nad Orlicí.2008

Hra na stopovanou se ZŠ v Olešnici u RK.Turnaj ve florbale v místní tělocvičně se ZŠ v Olešnici u RK.


Andělský den.


Čerti

Aktualizace: 14.1.2009