OBECNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Čestice


Na veškerých veřejných akcích pořádáných obcí, bude pořizován zvukový a obrazový záznam pro potřeby obce.


Adresa:

Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Telefon / Fax:

+421 494 323 636

E-mail:

starosta@obeccestice.cz

mistostarosta@obeccestice.cz

ucetni@obeccestice.cz

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8.00 až 12.00, 13.00 až 17.00


Starosta:

Petr Vondráček, Čestice 120 (tel. 777 941 808, 724 179 770)

Zástupce starosty:

Simona Dvořáčková, Čestice 120 (tel. 607 550 319)

Zastupitelstvo:

Ing. Karel Hloušek (předseda finančního výboru), Petr Hynek ( předseda výboru pro veřejný pořádek), MUDr. Vladimír Záleský ( předseda kontrolního výboru), Jana Janečková, Richard Chaloupka, Petr Vondráček ml., Jitka Lásková,

kronikář – Iveta Diblíková

Účetní:

Markéta Hlaváčková (tel. 736 708 629)

Dokumenty:

Hlášení rozhlasu

Jednací řád Obce Čestice

Obecně závazné vyhlášky

Povinně zveřejňované informace

Rozpočet – finance

Úřední deska obce

Úřední deska DSO Obecní voda

Zápisy a usneseníPovodňový plán obce Čestice

SrážkoměrVyhodnocení bezpečnostní situace

www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Územní plán obce

Žádosti:

Žádost na kácení stromu

Žádost o dotaci z rozpočtu obce